"ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება"

ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება“ (ბრიჯი) საქართველოში მოქმედი სწრაფად მზარდი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც აქტიურად მუშაობს ქვეყანაში სიღარიბის და გაჭირვების დასაძლევად.

„ბრიჯი “2015 წელს საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია „ოქსფამის“ მხარდაჭერით დაფუძნდა და ახორციელებს პროგრამებს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების, გენდერული თანასწორობის გაძლიერების და განსაკუთრებულად სოფლად მცხოვრები ქალებისა და ახალგაზრდების უფლებების დაცვის და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების მიმართულებით, ქვეყანაში სიღარიბის შემცირებისა და ეკონომიკური ზრდის სტიმულირების მიზნით.

ჩვენ ვიყენებთ პრაქტიკულ ცოდნასა და უნარებს ადვოკატირებისა და პოლიტიკის მონიტორინგის სფეროში, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკის დაგეგმვისას მოსახლეობის ღარიბი ფენების ინტერესებისა და გენდერული ასპექტების ინტეგრირების გამოცდილებას. ამასთან, საგანგებო ყურადღებას ვუთმობთ სხვადასხვა სტრატეგიების „ქვევიდან ზევით“ შემუშავების პრინციპს, ადგილობრივი აქტორების პოტენციალის განვითარებას, მათ გაძლიერებას და მეტად ჩართულობას მიმდინარე პროცესებში.

 

ჩვენი გუნდისიახლეები

100 მედეგი ქალაქი - თბილისის ფორუმი

100 მედეგი ქალაქი - თბილისის ფორუმი
28 მარტი 2018

მიმდინარე წლის 28 მარტს, სასტუმრო „თბილისი რუმსში“, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია არბაიტერ- სამრიტერ-ბუნდთან (ASB) ერთად, ევროპის სამოქალაქო დაცვისა და ჰუმანიტარული დახმარების ოპერაციების გენერალური დირექტორატის (DIPECHO) მიმდინარე პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორების მონაწილეობით (გადავარჩინოთ ბავშვები, ბრიჯ-ინოვაცია და განვითარება, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ) ჩაატარა შეხვედრა სახელწოდებით 100 მედეგი ქალაქი - თბილისის ფორუმი. 
ფორუმს ესწრებოდნენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურის, ქალაქ თბილისის საკრებულოს, DIPECHO-ს პარტნიორი ორგანიზაციების, კატასტროფების რისკის შემცირების თემაზე მომუშავე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
ბრიჯ -ინოვაცია და განვითარების აღმასრულებელმა მენეჯერმა, მაია გრძელიშვილმა დამსწრეებს წარუდგინა პრეზენტაცია ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მიმართულებით ჩატარებული სამუშაოების, მიღწეული შედეგებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ.
ფორუმის მიზანი იყო კატასტროფების რისკის შემცირების კომპონენტის მნიშვნელობის განსაზღვრა და ინტეგრირება მედეგი ქალაქის სტრატეგიაში და კვლევის შედეგად გამოვლენილი საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად, თბილისის მედეგი ქალაქის სტრატეგიის ნაწილის სამუშაო ვერსიის შემუშავება კატასტროფის რისკის შემცირების კომპონენტის ინტეგრირებით. 

"ახალგაზრდების ჩართულობა სოფლის განვითარებისა და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობებში" კვლევის პრეზენტაცია

2018  წლის 15 მარტს „ ბრიჯ-ინოვაცია განვითარებამ“,... ვრცლად

ტექნოლოგიური ინოვაციების სადემონსტრაციო დღე თიანეთში

წლის 29 ნოემბერს, თიანეთში, „ბრიჯი – ინოვაცია და... ვრცლად

ინოვაციები სასოფლო თემების მედეგობისთვის

მიმდინარე წლის 3 ნოემბერს, დუშეთში, ბრიჯი - ინოვაცია და... ვრცლად