"ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება"

ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება“ (ბრიჯი) საქართველოში მოქმედი სწრაფად მზარდი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც აქტიურად მუშაობს ქვეყანაში სიღარიბის და გაჭირვების დასაძლევად.

„ბრიჯი “2015 წელს საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია „ოქსფამის“ მხარდაჭერით დაფუძნდა და ახორციელებს პროგრამებს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების, გენდერული თანასწორობის გაძლიერების და განსაკუთრებულად სოფლად მცხოვრები ქალებისა და ახალგაზრდების უფლებების დაცვის და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირების მიმართულებით, ქვეყანაში სიღარიბის შემცირებისა და ეკონომიკური ზრდის სტიმულირების მიზნით.

ჩვენ ვიყენებთ პრაქტიკულ ცოდნასა და უნარებს ადვოკატირებისა და პოლიტიკის მონიტორინგის სფეროში, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკის დაგეგმვისას მოსახლეობის ღარიბი ფენების ინტერესებისა და გენდერული ასპექტების ინტეგრირების გამოცდილებას. ამასთან, საგანგებო ყურადღებას ვუთმობთ სხვადასხვა სტრატეგიების „ქვევიდან ზევით“ შემუშავების პრინციპს, ადგილობრივი აქტორების პოტენციალის განვითარებას, მათ გაძლიერებას და მეტად ჩართულობას მიმდინარე პროცესებში.

 

ჩვენი გუნდისიახლეები

მობილიზაციის დღეები წალკის მუნიციპალიტეტში

მობილიზაციის დღეები წალკის მუნიციპალიტეტში
19 მარტი 2019

2019 წლის 20 მარტს ბრიჯ-ინოვაცია და განვითარების გუნდის წევრებმა დაიწყეს მობილიზაციის აქტივობები წალკის მუნიციპალიტეტის ორ სოფელში.
შეხვედრას ესწრებოდნენ გამგებლები და ადგილობრივი მაცხოვრებლები. ბრიჯის წარმომადგენლებმა მოსახლეობას გაუზიარეს ინფორმაცია ბიო ბრიკეტირების საწარმოებლად მცირე საწარმოს მშენებელობის შესახებ, რომელიც ბრიჯის ინიციატივით იაპონიის საელჩოს მწვანე პოლიტიკის ფარგლებშია დაგეგმილი.
პროექტი შემუშავადა ბრიჯის ექსპერტების ჩართულობით და ხელს უწყობს ადგილობრივ ეკო მიგრანტებს ჩაანაცვლონ შეშა ბიოლოგიურად სუფთა ბრიკეტებით, რითაც შექმნის კარგ პრეცედენტს სამომავლოდ, რომ დაინერგოს ტყის განადგურებისაგან დამცავი პრაქტიკა საქართველოში. ბიო-ბრიკეტების ფასი ორჯერ ნაკლებია შეშაზე, რაც მნიშვნელოვანია წალკაში მცხოვრები ეკო-მოგრანტების სიღარიბის შემცირებაში.
ადამიანის უსაფრთხოების გრასრუტების საგრანტო პროგრამა დახმარებას უწევს შედარებით მცირემაშტაბიან პროექტებს და მიზნად ისახავს ადამიანის უსაფრთხოების მხრივ მდგომარეობის გაუმჯობესებას საქართველოში, საგრანტო პროგრამა ხორციელდება ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა მდგრადი სოფლის მეურნეობა, გარემოს დაცვა, სიღარიბესთან ბრძოლა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური დაცვა და ა.შ.

სტუდენტთა და ახალგაზრდა პროფესიონალთა კონკურსი ონლაინ პლატფრომის მოდელის შესაქმნელად

2019 წლის, 1 მარტს, შავი ზღვის ქვეყნების პროგრამა მდგრადი... ვრცლად

იაპონიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტების საგრანტო ხელმოწერის ცერემონია

2019 წლის 28 თებერვალს, იაპონიის ელჩის რეზიდენციაში... ვრცლად

მედეგობის ფორუმი ბათუმში

  2019 წლის 28 იანვარს, ორგანიზაციამ გადავარჩინოთ... ვრცლად