ანგარიშები

სხვადასხვა საჭიროებების გათვალისწინება კატატსროფის რისკების შემცირების საკითხებში სამხრეთ კავკასიაში

სხვადასხვა საჭიროებების გათვალისწინება კატატსროფის რისკების შემცირების საკითხებში სამხრეთ კავკასიაში
  • AGAJ