სიახლეები

მედეგობის ფორუმი

მედეგობის  ფორუმი

2018 წლის 29 ნოემბერს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა და საერთაშორისო ორგანიზაციამ “გადავარჩინოთ ბავშვები “(Save the Children) ბრიჯ-ინოვაცია და განვითარებასთან თანამშრომლობით გამართა მორიგი „ეროვნული მედეგობის ფორუმი“, რომლის მიზანი იყო მედეგობის პლატფორმის სამუშაო პროცესში აკადემიური და სამეცნიერო წრეების ჩართვა.

პრეზენტაციას ესწრებოდნენ სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენლები, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და აკადაემიური და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართულები არიან ბუნებრივი კატატსტროფების რისკის შემცირების საქმიანობებში.

მედეგობის პლატფორმის გააერთიანებს სახელმწიფო უწყებებს, სამეცნიერო წრეებს, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს. პლატფორმა იმუშავებს ქვეყანაში ბუნებრივი და ადამიანური ფაქტორებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების, პრიორიტეტების განსასაზღვრის და კონკრეტული ამოცანების გახორციელების მიმართულებით.
პლატფორმის ამოქმედებით, საქართველოში იწყება “კატასტროფის რისკის შემცირების ეროვნული პლატფორმის” ჩამოყალიბების პროცესი, რომელიც გაერო-ს კატასტროფის რისკის შემცირების ოფისის (UNISDR) სტანდარტების მიხედვით იქნება შექმნილი.

აღნიშნული ფორუმი გაიმართა პროექტის „კატასტროფების რისკის შემცირების ინტერვენციების ინსტიტუციონალიზაცია, რეპლიკაცია და გავრცელება სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში, რომელიც დაფინასებულია ევროკომისიის ჰუმანიტარული მისიისა და სამოქალაქო თავდაცვის ოფისის მიერ და ხორციელდება საქართველოსა და სომხეთში. პროექტი კატასტროფების რისკის შემცირების პროგრამის მეხუთე ფაზის ფარგლებში მიმდინარეობს და მისი ძირითადი მიზანია DIPECHO-ს პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ, წინა ოთხი ფაზის განმავლობაში მიღწეული საუკეთესო პრაქტიკისა და მოდელების ინსტიტუციონალიზაცია, რეპლიკაცია და გავრცელება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში

  • AGAJ