კვლევა

 • სასურსათო უსაფრთხოების და კვების სტატუსის კვლევა
  12 სექტემბერი 2017
 • შეღავათიანი აგრო სესხების პროგრამის შეფასება
  12 სექტემბერი 2017
 • სურსათის საჯარო შესყიდვების სისტემის ანალიზი საქართველოში
  12 სექტემბერი 2017
 • ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების გავლენა მცირე მეურნეებზე საქართველოში მოკლე საინფორმაციო მოხსენება
  12 სექტემბერი 2017
 • სასურსათო და კვების უსაფრთხოება საქართველოს მთიანეთში
  11 სექტემბერი 2017
 • კვების ეროვნული კვლევა საქართველოში
  11 სექტემბერი 2017
 • AGAJ